Veverky z Daskabátu

Kroužek Mladých Myslivců

Kontakt:

Vedoucí kroužku:
Zdeňka Chodilová
Daskabát 50, 779 00, Olomouc
tel: 777 632 491
veverkyzdaskabatu@seznam.cz
Kateřina Piková
Daskabát 195, 779 00 Olomouc
tel: 736 628 453
Jaromír Chodil
Daskabát 50, 779 00 Olomouc
tel: 739 490 480

Je vrcholnou mysliveckou soutěží pro mládež, kterou vyhlašuje ČMMJ  pro členy mysliveckých a přírodovědných kroužků a pro jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu.

V sobotu 8. května 2014 v 10:00 hod. bude v areálu místního hřiště v Daskabátě probíhat II. Kolo místní  soutěže  „ZLATÁ  SRNČÍ  TROFEJ“. Všechny základní informace jsou uvedeny na plakátu a v přihlášce, kterou získáte v daskabátské ZŠ. Přihlášku je také možné zaslat na vyžádání e-mailem nebo na webu.

Soutěž je rozdělena do základních  věkových kategorií:

  • Kategorie A pro žáky/ně  3. – 5. tříd ZŠ včetně
  • Kategorie B pro žáky/ně  6. – 9. tříd ZŠ včetně
  • Kategorii 0  je pro děti předškolního věku a pro žáky/ně 1. a 2. tříd ZŠ, které lze zařadit do místního kola a okresního kola.

 

Soutěž ZST probíhá ve třech kolech:

Místní (oblastní) kolo – probíhá v kroužcích, ve školách či DDM a ostatními přírodovědnými organizacemi. Je otevřené pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku v přírodě s mysliveckými a botanickými exponáty (předměty praktické myslivosti, pobytové stopy zvěře, stromy, keře a byliny).

Okresní kolo – pořádá OMS ve spolupráci se ZŠ, DDM a ostatními přírodovědnými organizacemi. Je otevřené pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku v přírodě s mysliveckými a botanickými exponáty (předměty praktické myslivosti, pobytové stopy zvěře, stromy, keře a byliny). Vítěz okresního kola postupuje do národního kola, obdrží příspěvek na úhradu pobytu od OMS
a ČMMJ. V případě absence postupuje své místo dalšímu soutěžícímu v pořadí.

Národní kolo –  je vyvrcholením soutěže a postupuje do něj z každého OMS u vítěz okresního kola. Automaticky do něj postupují soutěžící umístěni na prvních třech místech v předešlém ročníku. Národní kolo je otevřené pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Probíhá formou soustředění, jehož náplní jsou vycházky do přírody spojené s praktickou výukou myslivosti a ochrany přírody, dílčí praktické soutěže, sportovní turnaje, společenské, zábavné a sociální hry, testy zručnosti, kvízy a základy tábornictví. O vítězi rozhoduje náročný teoretický test a praktická poznávací stezka.

 

Hodnocení soutěže

Celkové hodnocení je součtem bodů za část teoretickou (zkušební test) a praktickou (terénní poznávací stezka) a bodů získaných v disciplínách dovednosti. To platí pro  všechna kola soutěže. Rozhodující je počet bodů z praktické části, který v případě rovnosti celkových  bodů určuje lepší umístění.

Znalosti jsou posuzovány pro všechny kategorie v těchto oblastech: myslivecká výchova, myslivecká zoologie, péče o zvěř, lovectví a střelectví, myslivecká kynologie, botanika a ochrana životního prostředí, základy první pomoci.

Výsledky dílčích soutěží, turnajů a kvízů se do hodnocení  ZST nezapočítávají a odměňují se v průběhu soustředění drobnými cenami.

 

Kontakt:
Zdeňka Chodilová
Daskabát 50
779 00 Olomouc
tel: 777 63 24 91
e-mail: z.chodilová@seznam.cz,
web:  http://kmmveverky.cz