Veverky z Daskabátu

Kroužek Mladých Myslivců

Kontakt:

Vedoucí kroužku:
Zdeňka Chodilová
Daskabát 50, 779 00, Olomouc
tel: 777 632 491
veverkyzdaskabatu@seznam.cz
Kateřina Piková
Daskabát 195, 779 00 Olomouc
tel: 736 628 453
Jaromír Chodil
Daskabát 50, 779 00 Olomouc
tel: 739 490 480

Kroužek mladých myslivců Veverky z Daskabátu vznikl v září 2012. Jsme zájmovým kroužkem pro kluky a holky od 5 let. Kroužek není určen pouze budoucím myslivcům, ale i dětem, které mají rády přírodu. V kroužku se učíme o životě zvěře, ale i o ostatních zvířatech, rostlinách a přírodě vůbec. Schůzky pořádáme převážně v přírodě v okolí obce Daskabát, v případě nepříznivého počasí pak v naší klubovně, kterou máme od roku 2015 v budově místní školy. Děti se zapojují do mysliveckých činností v průběhu mysliveckého roku. Používáme myslivecké tradice a zvyky, učíme se myslivecké etice, mluvě a kultuře. V rámci kroužku jezdíme na zajímavé výlety a podnikáme výpravy do přírody, seznamujeme se s prací oborníků, ornitologů, sokolníků i kynologů.

Teoretické znalosti si ověřujeme nejen v praxi, při práci v terénu, děti se každoročně účastní soutěže Zlatá srnčí trofej.

KMM Veverky z Daskabátu jsou oficiálním zájmovým kroužkem Českomoravské myslivecké jednoty, organizovaným pod Okresním mysliveckým spolkem Olomouc. Činnost vedoucích kroužků se opírá o odborně zpracovanou metodiku práce s dětmi ve vztahu k přírodě a myslivosti.