Veverky z Daskabátu

Kroužek Mladých Myslivců

Kontakt:

Vedoucí kroužku:
Zdeňka Chodilová
Daskabát 50, 779 00, Olomouc
tel: 777 632 491
veverkyzdaskabatu@seznam.cz
Kateřina Piková
Daskabát 195, 779 00 Olomouc
tel: 736 628 453
Jaromír Chodil
Daskabát 50, 779 00 Olomouc
tel: 739 490 480

KROUŽEK MLADÝCH VEVERKY Z DASKABÁTU
TOUTO CESTOU UPŘIMNĚ DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KAMARÁDŮM A
PARTNERŮM ZA SPOLUPRÁCI, HMOTNÉ A PENĚŽNÍ DARY

Obec Daskabát * Honební společenstvo Daskabát * Okresní myslivecký spolek Olomouc *

Alena Augustinová – kadeřnictví *Petr Augustin* rodina  Brlková  *

 rodina  Dostálová* EKOžába,z.s * manželé Frycovi*rodina Flodrová* Dana Gregorová*rodina Hošková*

Josef Horyl ml.* rodina Hricova* rodina Chodilovi* manželé Flódrovi* manželé Frycovi *

Jitka a Svatopluk Horylovi*rodina Hoškova*rodina Látalová*manželé Krhovští*rodina Kvapilová

*  Ing. Josef Jelen *Vladimír Kavalíř * rodina Kleinová* rodina  Matějová*Jan Miklík – Stolárna*

Lenka Mikudíková – kosmetika  * rodina Navrátilovi*rodina Niesnerová * rodina Pikovi*Milada a Václav Pikovi

Blanka Plošticová  *Renata a Milan Smékalovi Restaurace u Matýska *Miroslav a Iveta Ševčíkovi *

* rodina Škraňkova* Lucie Šufnerová*Jan Tylich – pokrývačství *rodina Dohnálková*Sandra Inochovská*

Michaela Jurečková*ČD – ZAP Olomouc * rodina Kužilková*rodina Opletalová* rodina Čechová*

Belefi.eu.s.r.o- Nováková a Mareček*paní Smrčková*rodina Zlochová*pan Hrabal*Štěpán Tichý

Barbora Hořáková*rodina Zápotočných*rodina Moudrých*rodina Šlešková*  Filip Chodil

MS Doloplazy* ZD- Doloplazy* ZD – Velký Újezd*rodina Lenertová*paní Záhorová

Autoservis- Jiří Zatloukal*Milada Vaňáková- výživový poradce*rodina Daňková* firma Sigma – Olomouc

rodina Petra Zdařila * rodina Františka Zdařila *Hana Zelinková*VLS – Libavá*Lesní správa -Velký Újezd