Veverky z Daskabátu

Kroužek Mladých Myslivců

Kontakt:

Vedoucí kroužku:
Zdeňka Chodilová
Daskabát 50, 779 00, Olomouc
tel: 777 632 491
veverkyzdaskabatu@seznam.cz
Kateřina Piková
Daskabát 195, 779 00 Olomouc
tel: 736 628 453
Jaromír Chodil
Daskabát 50, 779 00 Olomouc
tel: 739 490 480

 

Veverky navštívily ornitologickou stanici v Přerově

 

Děti z mysliveckého kroužku Veverky z Daskabátu se 6. listopadu minulého roku zúčastnily přednášky v Přerovském ORNIS. Veverky měly sraz o půl čtvrté u obecního úřadu. Místo schůzky v klubovně naložila tři auta čtrnáct dětí a dovezla je k ornitologické stanici v Přerově. Přednášku měly domluvenou na čtvrtou odpolední, pan Josef Chytil je již očekával. Na začátek dal dětem volnou čtvrt hodinku, aby se samy podívaly a prohlédly si vycpaniny a udělaly si pár fotografií. Někteří si fotily exponáty na mobily, aby je mohly doma ukázat. Nejvíce se dětem líbili velcí dravci. Osobně si myslím, že průvodce chtěl nechat děti trochu rozkoukat. Když se uklidnily a okoukaly si vystavené opeřence, mohly se konečně soustředit a poslouchat přednášku.

Pauza nakonec trvala asi dvacet minut. Mladí myslivci jsou koneckonců zvídaví. Po té převzal otěže náš průvodce. V ORNISU je možnost vidět na 400 druhů exponátů. Jde o ptáky žijící ve volné přírodě, jejichž výskyt byl zaznamenán v České republice. Většinu ptáku již děti ve volné přírodě nespatří. Ať jsou to ptáci vodní, dravci, sovy, pěvci a další. V průběhu přednášky se děti dozvěděly, který pták je nejvyšší – jeřáb popelavý až 120 cm. Také, který má největší snůšku – sýkora modřinka. Zvládá kolem 12 vajec. Konkuruje jí koroptev polní, která dosáhne až na 20 vajíček. Nejtěžšími ptáky jsou krocan se svými 10 kilogramy a drop, váží až 16 kg. V rozpětí křídel nemá konkurenci albatros, chlubí se šířkou až tři a půl metru. A nejchytřejším je krkavec. Bez obtíží se naučí mluvit a zpívat lépe než papoušek. Děti nejvíce zaujal orlosup bradatý, jestli podle názvu, nevím, ale každý ho napsal v testu, který jsme měli na další schůzce. Týkal se samozřejmě výletu a toho, co si z něj děti zapamatovaly. Kolibřík jim také utkvěl v paměti; asi proto, že má zobák delší než tělo.

Ornitologická stanice v Přerově zařídila dětem krásný výlet; přednášející pan Josef Chytil jim udělal skvělou přednášku, během které zapojoval i děti, aby samy prokazovaly své znalosti. Tímto bychom mu rádi velmi poděkovali. Zajímavostí jsme se dozvěděli mnoho, prohlídka byla opravdu hodně pozoruhodná a poučná. Určitě ji budeme v budoucnu opakovat, neboť tolik informací jsme si ani nemohli při jedné návštěvě zapamatovat.

Za KMM VEVERKY Zdeňka Chodilová a Jarek Chodil

            S3380086              S3380032                S3380010

            S3380071