Veverky z Daskabátu

Kroužek Mladých Myslivců

Kontakt:

Vedoucí kroužku:
Zdeňka Chodilová
Daskabát 50, 779 00, Olomouc
tel: 777 632 491
veverkyzdaskabatu@seznam.cz
Kateřina Piková
Daskabát 195, 779 00 Olomouc
tel: 736 628 453
Jaromír Chodil
Daskabát 50, 779 00 Olomouc
tel: 739 490 480

VEVERKY V OBOŘE

Dne 26. 10. 2012 si vyjely Veverky na výlet do Obory na Vlnách. Sraz jsme měli u obecního úřadu, kde jsme si zapůjčili obecní auto. Jelikož jelo 16 dětí, požádali jsme ještě rodiče, kteří měli volno, aby si s námi udělali výlet a svezli ostatní děti.V 9 hodin jsme vyjeli 4 osobními automobily na asi hodinovou cestu.

Měli jsme obavy z počasí. Stále hlásili, že bude pršet, ale štěstí nám přálo, a když jsme přijížděli do Obory, dokonce svítilo sluníčko. Přivítal nás majitel obory pan Ing. Josef Juráš a děti z kroužku Koloušci. Lucinka a Michal, kteří nám zahráli na lesní roh.

Naše děti jsme si rozdělili na dvě skupiny. Jedna jela s panem Jurášem, který měl už nachystané auto s vozíkem, kde děti s úžasem nasedaly a jely na projížďku. Nadšeně koukaly na krásnou jelení zvěř. Laně přišly natolik blízko, že z toho byly děti vyplašené více než zvěř. V oboře jsme byli zrovna v období daňčí říje, tak mohly děti slyšet, jak daňci rochají. Zahlédli však i srnčí zvěř. A nejvíce na děti udělala dojem divoká prasata, když začala kvičet. Dále překvapeně pozorovaly muflony, jak je pan Juráš zdraví z blízkosti.

Cesta na vozíku byla pro děti velkým zážitkem. Byly vytřepaní, ale zároveň nadšení, že mohly zhlédnout tolik nádherné zvěře i na tak krátkou vzdálenost. Druhá skupina mezitím prošla stezku poznání, která byla zajímavá, ale trochu obtížná. I když jsme kroužek začátečníků, přece jsme se stihli trochu připravit a stezku prošli s celkem obstojnými výsledky.

Než se skupiny vystřídaly, tak jsme si opekli špekáčky a zahřáli se u ohně i teplým čajem. Na konec s námi ještě jednou prošel celou stezku pan Juráš a u každého stanoviště nám správně zodpověděl otázky a dětem vysvětlil, co k čemu patří. Michal s Lucinkou vyhodnotili stezku našich dětí a při předání drobných sladkostí za znalosti a účast v soutěži, zahrály ještě závěrečnou fanfáru na lesní roh.

Výlet se nám opravdu vyvedl. Chceme poděkovat panu Jurášovi a dětem za krásně připravený program a budeme se těšit na další setkání. Jsme rádi, že můžeme jako začínající kroužek Veverky spolupracovat s Koloušky, kteří nám předají své zkušenosti a znalosti.

Zdeňka a Jarek Chodilovi, vedoucí kroužku Veverky