Veverky z Daskabátu

Kroužek Mladých Myslivců

Kontakt:

Vedoucí kroužku:
Zdeňka Chodilová
Daskabát 50, 779 00, Olomouc
tel: 777 632 491
veverkyzdaskabatu@seznam.cz
Kateřina Piková
Daskabát 195, 779 00 Olomouc
tel: 736 628 453
Jaromír Chodil
Daskabát 50, 779 00 Olomouc
tel: 739 490 480

Veverky a první Zlatá srnčí trofej v Daskabátě 2013

Po roce píle, kdy se děti snažily naučit spousty nového o myslivosti, přírodě a zvěři, nastal den na prověření znalostí.

V sobotu 20. dubna 2013 kolem desáté hodiny se do areálu místního hřiště Daskabát začaly sjíždět k prvnímu místnímu kolu Zlaté srnčí trofeje děti z kroužků mladých přátel myslivosti a ochránců přírody Veverky z Daskabátu, Koloušci z Obory na Vlnách, Poštolky ze Štěpánova, přírodovědný kroužek z Loučky a místní děti, které se zajímají o přírodu. Jsme rádi, že se na místním kole sešlo více kroužků, kdy jsme si mohli vzájemně pomoci a předat své zkušenosti. Děti se učily soutěžit mezi sebou.

Obávali jsme se počasí, neboť ještě před několika dny sněžilo. Ale štěstí a sv. Hubert stál při nás a počasí se umoudřilo, pofukoval vítr a dokonce i zasvítilo sluníčko.

Soutěže se zúčastnilo 41 dětí, z toho v kategorii O: 1. a 2. třída – 17 dětí, kat. A: 3. až 5. třída – 19 dětí a kat. B: 6. až 9. třída – 7dětí.

Měli jsme připravených 11 stanovišť, na kterých děti dokazovaly svoji znalost v poznávání vycpanin ptáků a drobné zvěře, preparátů, trofejí, stop zvěře, kůže, lebek, stromů a rostlin, hlasů zvěře a spoustu ostatních vědomostí týkajících se myslivosti. Zručnost si mohly vyzkoušet ve střelbě vzduchovkou na terč. Děti kat. A a B měly připravený test s 50-ti otázkami.

Po přihlášení a zaregistrování jsme utvořili nástup, kde nám na úvod zahráli na lesnice Lucinka a Michal, děti z Koloušků.

Soutěž zahájil vedoucí Koloušků Ing. Josef Juráš, který nám řekl něco o vzniku kroužků pod OMS Olomouc a také o spolupráci mezi jednotlivými kroužky. Po té jsem informovala soutěžící a všechny přítomné o následném průběhu celé soutěže. Děti se rozdělily po kategoriích. Děti z kat. O se rozběhly po stanovištích, děti kat. A a B zasedly do místnosti, obdržely psací potřeby a znalostní testy k vyplnění.

V průběhu soutěže si děti mohly zkrátit dobu čekání házením šipkami na terč nebo tančením Zumby pod vedením Markéty Oklešťkové. Dalším zajímavým zpestřením byl výklad a ukázka o sokolnictví pana Františka Kubíčka, měli jsme možnost vidět jestřába lesního a motáka pochopa.

Pro děti bylo připravené malé občerstvení, ostatní si mohli zakoupit zvěřinový guláš a jiné dobroty.

V odpoledních hodinách se pomalu začaly sčítat a vyhodnocovat výsledky všech dětí, které byly rozdělené na Veverky a hosty. Pro první tři místa byly zhotoveny krásné vypalované medaile a ostatní soutěžící obdrželi za účast medaile v menším provedení, každé dítě dostalo diplom a tašku plnou překvapení.

Vyhodnocení celé soutěže proběhlo za doprovodu Michala na lesnici.

Maximální počet bodů: kat O-269, kat. A -330 a kat. B-346.

Veverky:

kategorie O kategorie A kategorie B

1. místo – Kateřina Šufnerová 225 b. Michal Klein 269 b. Zdeněk Gregor 327 b.

2. místo – Pavel Zelinka 220 b. Václav Janík 256 b. Vojtěch Šuba 271 b.

3. místo – Julie Praxová 169 b. Petr Zelinka 249 b.

Hosté:

kategorie O kategorie A kategorie B

1. místo – Lucie Juráková 258 b. Michal Pecher 323 b. Filip Chodil 341 b.

2. místo – Eva Zbončáková 243 b. Štěpán Janečka 296 b. Václav Novák 317 b.

3. místo – Lucie Zbořilová 217 b. Štěpán Oploštil 294 b. Jan Hřivna 274 b.

Chtěla bych poděkovat Michalovi a Lucince za hudební doprovod na naší soutěži a smeknout před nimi, že jsou moc šikovní. Dále všem sponzorům a kamarádům, jak myslivcům tak rodičům, kteří nám pomohli pro děti uspořádat pěkný den, bez nich bychom to nezvládli. Věřím, že pokud se dětem budeme věnovat a dáme jim dobré základy, určitě brzy uvidíme skvělé výsledky a příští rok budeme o krok dále.

Chci pochválit Veverky za výborné výsledky, které předvedly za první rok pobývání v kroužku. Budou mít možnost své znalosti ukázat i v příštích soutěžích. Další soutěž je místní kolo ZST v Hněvotíně a dále okresní ZST v Drahanovicích. Věřím, že to povede děti k dalšímu snažení více se učit o myslivosti a prokazovat své znalosti.

Na závěr ještě jedno velké díky všem a příští rok opět nashledanou. Myslivosti zdar !

Vedoucí kroužku Zdeňka a Jarek Chodilovi